Digital Cities Header

Citizen Voices Expert Meeting

Event
01/21/2021 - 16:00
Online
Amsterdam

Invitation in Dutch below

Vier steden in Europa – Amsterdam, Milaan in Italië, Tirana in Albanië en Bordeaux in Frankrijk - hebben de handen ineengeslagen om meer aandacht te vragen voor digitale rechten. Zij willen dat doen in samenwerking met activisten, NGO’s en bezorgde burgers. ‘Citizen Voices for Digital Rights’ is een initiatief om bezorgde burgers de kans te geven om hun stem te laten horen en hun te faciliteren om die stem te versterken richting in ieder geval lokale en Europese beleidsmakers en politici. De gemeente Amsterdam wil daarom in het voorjaar van 2021 – in opvolging van een eerste dialoog in Pakhuis de Zwijger op 10 december, de dag van de mensenrechten – verder het gesprek voeren met Amsterdammers. Deze Publieke Dialoog zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021. We willen in dat gesprek Amsterdammer niet alleen de kans geven om mee te praten over het beleid voor digitale rechten in Amsterdam, maar ook polsen wat voor issues zij graag zelf aan (lokale en Europese) beleidsmakers voor zouden leggen. Wat zijn hun grootste zorgen en hoe willen zij daar mee aan de slag gaan? De Publieke Dialoog zal naar alle waarschijnlijkheid digitaal gevoerd worden, tenzij coronamaatregelen ruimte laten voor een fysieke meeting. Inwoners van de vier steden worden uitgenodigd om later in 2021 met elkaar een gesprek te voeren over digitale rechten. Ook worden ze gekoppeld aan actieve NGO’s en activisten. Samen zullen zij bepalen wat hun prioriteiten zijn en welke acties zij daaruit willen laten komen. De eerste stap voor een Europese beweging van bezorgde burgers, steden en activisten? In een eerste gesprek in juni 2020 met NGO’s en actieve Amsterdammers is al een veelheid aan onderwerpen voortgekomen: van camera’s in de publieke ruimte tot digitale inclusie en privacy. Ook hebben we de eerste stappen voor een toekomstvisie opgetekend, waarin we ook besloten hebben dat we Amsterdammer al in een zo vroeg mogelijk stadium actief willen betrekken. Graag willen we jullie als experts, activisten en andere digitale rechten-professionals de gelegenheid geven om mee te denken over de manier waarop we bezorgde Amsterdammers het beste kunnen betrekken in dit traject. We willen graag met jullie in gesprek gaan over de agenda van de Publieke Dialoog en over hoe we in dit traject kunnen samenwerken met het bestaande actieve netwerk dat zich al inzet voor digitale rechten. Een concept-agenda voor de Publieke Dialoog en een agenda voor de expertsessie zelf zullen in de week van 4 januari gedeeld worden.

Upcoming Events

CC4DR Webinar: London’s Emerging Technology Charter
27/05/21
Coalition
Every last Thursday of the month, the CC4DR hosts a webinar
CC4DR Webinar: Defining Digital Rights
24/06/21
Coalition
Every last Thursday of the month, the CC4DR hosts a webinar
Cities who would like to sign and learn more about the coalition, please review the checklist of digital rights actions and apply to formally indicate your interest in joining.
 
For more information, contact us at: endorse@citiesfordigitalrights.org
Join our newsletter to keep updated with the latest news from cities for digital rights. By subscribing, you agree to receive news update in accordance with our privacy policy.